M E N U

Strona główna
Przepisy regulujące funkcjonowanie jednostki
Zadania
Wykaz dróg
Mapa sieci
Regulamin zamówień publicznych do 30000 Euro
Przetargi
Wzory dokumentów
Galeria

Wykaz dróg nr I

CIĄGÓW DRÓG POWIATOWYCH w powiecie Działdowskim
zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie /łącznie z ulicami w miastach Działdowo i Lidzbark , leżącymi w ciągach dróg powiatowych/

N O W A   N U M E R A C J A

Aktualizacja na dzień 31.12.2005 r.
Nr ciągu Numer drogi powiatowej Nieciągł.km drogi miejsc. Nowy przebieg drogi powiatowej Lokalizacja od kjm do km Długość w km
1 1253 N --- Rychnowo - Pacółtowo - Zybułtowo -
Wierzbowo - Klęczkowo - Komorniki
35+367-41+780 6,413 km
2 1254 N --- Tuszewo - gr. pow. - Truszczyny - Dębień 6+649-11+073 4,324 km
3 1255 N --- Dąbrówno - Tuczki - Płośnica - Gródki 4+517-26+840 22,323 km
4 1256 N m.Rumian km 3+580 Dębień - Rumian - Groszki - Lewałd Wlk. 0+000-7+646 7,646 km
5 1263 N m.Myślęta km 8+396 Brzeźno Mazurskie - Grzybiny - Myślęta - Turza Wlk. 1+909-11+756 9,847 km
6 1264 N --- Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko 2+599 - 5+686 3,087 km
7 1265 N m.Lipówka km 4+923 Gardyny - Lipówka - dr. nr 1542 N 2+124-7+511 5,387 km
8 1267 N --- Wierzbica - Gutowo - Rumian - Rybno 8+102 - 14+236 6,134 km
9 1274 N --- (Ostaszewo)gr. pow. - Gronowo - Rybno - dr. woj. nr 538 0+000-7+610 7,610 km
10 1278 N --- (Leźno Wlk.) gr. woj. - Słup 0+000-3+354 3,354 km
11 1280 N --- (dr. woj. nr 544) Lidzbark - Koszelewy 0+000-14+196 14,196 km
12 1282 N --- dr. nr 1255 N - Gralewo - Gralewo Stacja 0+000-3+457 3,457 km
13 1284 N --- dr. woj. nr 542 - gr. pow. - Ruszkowo - Lipówka - Dziurdziewo 0+000-7+598 7,598 km
14 1286 N --- dr. woj. 544 - Koty - Płośnica 0+000-12+525 12,525 km
15 1288 N m.Płośnica km 6+184 Wlk. Łęck - Płośnica - Burkat 0+000-15+461 15,461 km
16 1290 N --- Płośnica - Prioma - dr. woj. nr 544 (Wysoka) 0+000-6+506 6,506km
17 1292 N --- (dr. woj. nr 541) Lidzbark - Bełk - dr.nr 1294 N 0+000-5+138 5,138 km
18 1294 N --- (dr. woj. nr 544) Cibórz - Dłutowo - Jabłonowo 0+000-14+901 14,901 km
19 1296 N --- Nick - gr. woj. (Zieluń) 0+000-0+300 0,300 km
20 1298 N --- (Zieluń) gr. woj. - Dłutowo 0+000-3+167 3,167 km
21 1300 N --- Zalesie - Niechłonin 0+000-2+682 2,682 km
22 1302 N --- Zalesie - gr. woj. (Sarnowo) 0+000-1+670 1,670 km
23 1304 N --- dr. woj. nr 544 - Jabłonowo - Niechłonin - Narzym - Wola (dr. nr 1548 N) 0+000-30+956 30,956 km
24 1335 N --- Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup - dr. woj. nr 544 16+364-21+715 5,351 km
25 1349 N --- dr. woj. 538 - Jeglia - Gronowo 0+000-2+805 2,805 km
26 1351 N --- Chełsty - dr. woj. nr 541 0+000-2+511 2,511 km
27 1353 N --- (dr. woj. nr 541) Lidzbark - Bryńsk 0+000-8+105 8,105 km
28 1359 N --- dr. nr 1294 N - Zalesie - gr. woj. (Zielona) 0+000-3+664 3,664 km
29 1361 N --- dr. woj. nr 544 Gródki - Niechłonin - gr. woj. (Szronka) 0+000-9+345 9,345 km
30 1363 N m.Gnojno km 9+784 Działdowo - Prusinowo - Gnojno - Petrykozy 0+000-12+984 12,984 km
31 1365 N --- dr. woj. nr 544 - Kurki - Petrykozy - gr. woj. (Łążek) 0+000-10+407 10,407 km
32 1367 N --- Rywociny - gr. woj. (Kęczewo) 0+000-1+283 1,283 km
33 1369 N --- Jankowice - Mosznica 0+000-3+103 3,103 km
34 1371 N --- Ruszkowo - Udowo 0+000-2+931 2,931 km
35 1373 N --- dr. nr 1263 N - Gralewo - Turza Wlk. - Filice (dr.woj.542) 0+000-12+104 12,104 km
36 1542 N --- dr. nr 1284 N - Ruszkowo - Sławkowo - dr. woj. nr 538 0+000-5+758 5,758 km
37 1544 N --- Uzdowo - Kramarzewo - dr. woj. nr 542 0+000-6+273 6,273 km
38 1554 N --- dr. woj. nr 544 Iłowo Osada - Białuty - gr. pow. Napierki 0+000-9+245 9,245 km
39 1556 N --- dr. nr 1554 N - Sochy - gr. woj. (Uniszki) 0+000-4+938 4,938 km
40 1587 N --- Szkotowo - Rogóż - Kozłowo - Zakrzewo - Sarnowo - Działdowo(ul. Nidzicka) 21+011-25+155 4,144 km
41 1591 N --- dr. nr 1304 N - Janowo - Iłowo Osada (dr. nr 1554 N) 0+000-5+417 5,417km
42 1593 N --- dr. nr 1591 N - Pruski - dr. nr 1554 N 0+000-2+712 2,712 km
43 1595 N --- dr. woj. 544 Iłowo Osada - Dwukoły 0+000-2+854 2,854 km
44 1904 N --- Klęczkowo - Krasnołąka - gr. pow. - Sarnowo 0+000-5+211 5,211 km
R A Z E M (km) 315,827 km

Copyright © 2015 Aleksandra Pleta-Czarkowska. All rights reserved.