M E N U

Strona główna
Przepisy regulujące funkcjonowanie jednostki
Zadania
Wykaz dróg
Mapa sieci
Regulamin zamówień publicznych do 30000 Euro
Przetargi
Wzory dokumentów
Galeria


Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo

e-mail: pzddzialdowo@home.pl
telefony Centrala PZD i telefax:
23 697 22 39
Baza Sprzętu i Transp. w Działdowie:
23 697 22 09
Baza Sprzętu i Transp. w Lidzbarku:
23 696 12 10

Copyright © 2015 Aleksandra Pleta-Czarkowska. All rights reserved.